Templum N.R.

T E M P L U M   N. R. (Oulu / Helsinki)

Templum N.R.:n musiikki kumpuaa sen jäsenistä ja heidän retkistään toiseuden piireissä. Muun muassa epämääräisen elektroniikan, synteettisen dronen, outojen rytmikuvioiden, melodisten pulssien ja muokattujen kenttänauhoitusten avulla syntyvä materiaali pyrkii avaamaan tien syvälle alitajuntaan ja muodottoman uhrin kanavointiin.

helixes.org/auralhypnox

Takaisin

Illan aikana esiintyvät
seuraavat yhtyeet ja artistit:

SINKAURA SHINING GREENOTAVAN VERETTEMPLUM N.R.